• Danh từ giống cái

    Bến (tàu, máy bay)
    Sự đỗ lại (để lấy chất đốt, để lấy hành khách)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X