• Tính từ

  esclavagisme
  esclavagisme
  Phản nghĩa Antiesclavagiste
  Danh từ
  Người chủ trương chế độ nô lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X