• Danh từ

    Người thử quần áo
    Nhân viên thử vàng bạc (ở sở đúc tiền)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X