• Danh từ giống đực

  Sự cất cánh
  L'essor de l'oiseau
  chim cất cánh
  (nghĩa bóng) sự vươn lên, sự vụt lên, sự bay bổng lên
  L'essor de l'imagination
  trí tưởng tượng bay bổng lên
  Sự phát triển, sự phồn vinh
  L'essor économique
  sự phồn vinh về kinh tế
  Phản nghĩa Baisse, déclin, ruine, stagnation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X