• Đại từ ( số nhiều)

  Chúng nó, những người ấy, họ
  eux-mêmes
  chính họ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X