• Danh từ giống cái

    (tôn giáo) quyết định không cho ứng cử giáo hoàng
    (nghĩa rộng) sự cấm tham gia, sự gạt ra

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X