• Tính từ

  Tồn tại

  Phản nghĩa Irréel, virtuel

  Hiện có, hiện hành
  Lois existantes
  luật hiện hành
  Danh từ giống đực
  Tiền trong quỹ; hàng trong kho
  (triết học) vật tồn tại, sinh vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X