• Danh từ giống cái

  Sự chịu hình phạt cầu chuộc cuộc, sự đền tội
  Phản nghĩa Récompense
  (tôn giáo, từ cũ nghĩa cũ) lễ chuộc tội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X