• Nội động từ

    Mừng rối rít, hớn hở
    Phản nghĩa Désespérer ( se), désoler ( se)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X