• Tính từ

  Nhạt
  Mets fade
  món ăn nhạt
  nhạt [[nhẽo =]]
  lời văn nhạt nhẽo
  Compliments fades
  lời khen nhạt nhẽo
  Phản nghĩa Assaisonné, épicé. Relevé, savoureux. Brillant, excitant, intéressant. Piquant, vif, vivant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X