• Danh từ

    Người phụ trách mục tiểu phẩm (ở báo)
    Người viết tiểu thuyết đăng dần từng kỳ (trên báo)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X