• Tính từ

  (để) lọc
  Papier filtrant
  giấy lọc
  Như filtrable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X