• Tính từ

  Có thể đóng vào, có thể đính vào, có thể gắn chặt vào
  Có thể đặt, có thể lập
  Có thể cố định; có thể cầm màu, có thể định hình
  Có thể định; có thể xác định, có thể qui định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X