• Phó từ

  Chăm chú, chòng chọc
  Ragarder fixement
  nhìn chòng chọc
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) cố định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X