• Phó từ

  Mềm nhão
  Les joues pendaient flasquement
  má xị xuống mềm nhão

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X