• Tính từ

  fol folle
  )
  Điên
  Điên rồ
  Hoang dại; dại (cây cỏ)
  Quá đáng, quá mức; phi thường
  Say mê
  Danh từ giống đực
  Người điên
  Người điên rồ
  Người vui nhộn
  (động vật học) chim điên
  (sử học) anh hề trong triều
  Phản nghĩa Equilibré, normal, sensé. Calme, raisonnable, sage. Froid. Judicieux, rationnel. Réglé, régulier.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X