• Danh từ giống đực

    Sự hãm hại, sự phanh lại
    Phản nghĩa Accélération.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X