• Tính từ không đổi

    (ngôn ngữ nhà trường, tiếng lóng, biệt ngữ) điên tiết

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X