• Động từ

  Hợp nhất
  Fusionner deux partis
  hợp nhất hai đảng
  Compagnies qui viennent de fusionner
  những công ty vừa mới hợp nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X