• Tính từ

    Lẫn cẫn
    (y học) ỉa đái dầm dề

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X