• Tiêu bản:Tắc kè hoaTiêu bản:Tắc kè bông

    Danh từ giống đực
    (động vật học) con tắc kè

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X