• Tính từ

  đóng băng
  Rét cóng
  Mains gelées
  tay rét cóng
  (kinh tế) khê đọng, bị phong tỏa (vốn...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X