• Tính từ

  Nằm
  Danh từ giống đực
  Tượng nằm (thể hiện người đã chết)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X