• Nội động từ

  Bàn tán, phẩm bình

  Ngoại động từ

  Chú giải
  Gloser la Bible
  chú giải Kinh thánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X