• Tiêu bản:Goujon

  Danh từ giống đực
  Cái chốt, cái mộng
  Ngõng (trục)
  Đinh hai đầu
  Trục puli
  Cái đục máng nhỏ (của thợ chạm)
  (động vật học) cá đục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X