• Tính từ

  (thuộc) chính phủ
  Système gouvernemental
  hệ thống chính phủ
  Ủng hộ chính phủ
  Député gouvernemental
  nghị viên ủng hộ chính phủ
  Hành pháp
  Fonction gouvernementale
  chức năng hành pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X