• Danh từ giống đực (hàng hải)

    Như gréage
    Buồm chão (của tàu thuyền)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X