• Tính từ

  Tiến dần
  Exercices gradués
  bài tập tiến (khó) dần lên
  Chia độ, khắc độ
  Echelle graduée
  thang chia độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X