• Phó từ

    Tuần tự, từng bước
    Phản nghĩa Brusquement, subitement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X