• Danh từ giống cái

  Ngữ pháp
  Grammaire comparée
  ngữ pháp so sánh
  Sách ngữ pháp
  Acheter une grammaire
  mua một cuốn sách ngữ pháp
  (nghĩa rộng) quy tắc (của một nghệ thuật)
  Grammaire de la musique
  quy tắc âm nhạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X