• Ngoại động từ

  Thưởng; cấp
  Phản nghĩa Priver, frustrer
  (triết học) làm thỏa lòng
  (mỉa mai) bồi cho, bắt chịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X