• Danh từ giống đực không đổi (nghĩa xấu)

    Kẻ cạo giấy, thầy ký
    (từ cũ; nghĩa cũ) nhà văn xoàng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X