• Danh từ giống đực

    Sự kêu kèn kẹt, sự kêu cọt kẹt
    Tiếng kèn kẹt, tiếng cọt kẹt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X