• Danh từ giống đực

    Người phục vụ (trong khách sạn, câu lạc bộ); người (để) sai vặt
    Người giữ ngựa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X