• Danh từ giống đực

    (hàng hải) sự dựng lên (cột buồm)
    (kỹ thuật) sự trục lên, sự cẩu lên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X