• Tính từ

  Thù địch, thù nghịch; chống đối
  Attitude hostile
  thái độ thù địch
  Paroles hostiles
  lời lẽ chống đối
  Phản nghĩa Amical, bienveillant, cordial, favorable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X