• Danh từ giống cái

  Khoảng tám, độ tám
  Une huitaine de personnes
  khoảng tám người
  Khoảng tám ngày; (nghĩa rộng) tuần lễ
  à huitaine
  ngày này tuần sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X