• Tính từ

  (tôn giáo) xem hypostase 1
  congestion hypostatique
  (y học) ứ máu chỗ trũng
  gène hypostatique
  (sinh vật học, sinh lý học) gen lặn chệch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X