• Danh từ giống cái

  Sức tưởng tượng
  Imagination reproductrice
  sức tưởng tượng tạo lại
  Điều tưởng tượng
  Une bizarre imagination
  điều tưởng tượng kỳ dị
  C'est une pure imagination
  đó là một điều tưởng tượng hoàn toàn
  Phản nghĩa Raison; réalité; vérité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X