• Danh từ giống cái

    (vật lý học) sự ùa vào, sự xô vào (của một chất lưu vào một nơi có áp suất thấp)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X