• Tính từ

    Không chắc, chưa chắc đã xảy ra, vị tất
    Phản nghĩa Probable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X