• Tính từ

  (từ hiếm) không thể chấp thuận (lời thỉnh cầu...)
  (từ hiếm) không thể dung hòa (quyền lợi...)
  Phản nghĩa Recevable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X