• Tính từ

  (vật lý học) không nén được
  (nghĩa bóng) không thể giảm bớt
  Phản nghĩa Compressible, élastique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X