• Tính từ

  (thuộc) ấn A-ri-an
  Langues indo-aryennes
  ngôn ngữ ấn A-ri-an

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X