• Tính từ

  (văn học) không khéo, vụng
  (luật học, pháp lý) không đủ tư cách
  Phản nghĩa Adroit, habile, expert

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X