• Tính từ

  Không đếm xuể, vô số
  Foule innombrable
  đám đông không đếm xuể
  [[Dinnombrables]] épreuves
  vô số thử thách
  Phản nghĩa Dénombrable, nombrable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X