• Danh từ giống cái

    Tính không biết chán, tính không đã thèm
    Tính tham lam, vô độ, tính không hạn độ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X