• Danh từ giống đực

  Khe dòng (khoảng giữa hai dòng chữ)
  Chữ viết ở khe dòng
  Danh từ giống cái
  (ngành in) thanh cỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X