• Tính từ

  interventionnisme
  interventionnisme
  Phản nghĩa Neutraliste, non-interventionniste
  Danh từ
  Người theo chủ nghĩa can thiệp, người chủ trương can thiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X