• Tính từ

    Khó chơi, cố chấp
    Phản nghĩa Accommodant, arrangeant, conciliant, traitable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X